Hermetyczne przechowalnie owoców

ULO

Spadki ciśnienia w komorach przechowalni owoców mogą doprowadzić do przedostania się do wnętrza komory tlenu. Mimo stosowania kompensatorów ciśnienia niezwyle ważne jest by obudowa była szczelna na całej swojej powierzchni. Odpowiednie aplikowanie poliuretanowych uszczelniaczy zapewnia hermetyczność komór przez długi okres eksploatacji. Pewność wykonania komory zależy od doświadczenia i precyzji wykonawcy. W dobrze wykonanej komorze nastąpi samoistny spadek i utrzymanie zawartości tlenu bez potrzeby wypierania go azotem.
Wykonywane przez nas komory zachowują szczelność dzięki bardzo precyzyjnemu montażowi. W posadzce wykonywana jest warstwa uszczelniająca z membrany PVC.