Rynny wewnętrzne Rynny wewnętrzne
(tzw. koryta, rynny koszowe) są projektowane dla obiektów o dużych rozpiętościach lub gdy ściany wystają przed okap dachu w formie attyki czy murka ogniowego..
Rynny wewnętrzne to zagłębienia wykonane w środkowej części dachu (niewidoczne z zewnątrz). Zbierają one wodę opadową z dachu, która jest następnie odprowadzana do kanalizacji zewnętrznej za pomocą wpustów i rur spustowych instalacji podciśnieniowej.

Rozwiązanie takie jest niezawodne. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej instalacji podciśnieniowej woda deszczowa jest wysysana z koryta, a wykonane przelewy awaryjne zabezpieczają koryto przed przepełnieniem w przypadku deszczów nawalnych.

Wykonywane przez nas rynny wewnętrzne są szczelne dzięki zastosowaniu wykończenia gumą EPDM Hertalan klejoną na zimno.

Zarówno koryto, jak i wpusty powinny być podgrzewane kablami grzejnymi.

Zapobiega to oblodzeniu koryta w czasie roztopów wiosennych lub zimą w słoneczne dni, kiedy topi się śnieg na dachu i przepływ w korycie jest niewielki, a temperatura powietrza niska lub bliska 0°C.